Κανάρη 17, Λεωφ. Ειρήνης, 163 45 Ηλιούπολη
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παθολόγος - Διαβητολόγος  Dr. Αφροδίτη Γκόβα - Σπέγγου MD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φόρμα Επικοινωνίας